2 Δεκεμβρίου 2023

ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚ. & ΑΝ. ΙΚΕ

Περιοχή: Χαλάνδρι

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30 Δεκεμβρίου 2022

NATURAL DOCTOR

Περιοχή: Χαλάνδρι

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

20 Δεκεμβρίου 2022

ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚ. & ΑΝ. ΙΚΕ

Περιοχή: Χαλάνδρι

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15 Δεκεμβρίου 2021

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

Περιοχή: Χαλάνδρι Κατηγορία βράβευσης 2021: E SHOPS
13 Οκτωβρίου 2021

SIMPLE-CARACTERS.GR

Περιοχή: Κηφισιά Κατηγορία βράβευσης 2021: E SHOPS
21 Οκτωβρίου 2020

MS ANDRONIS

Περιοχή: Xαλάνδρι Κατηγορία βράβευσης 2020: ΟΜΟΡΦΙΑ/ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ