31 Δεκεμβρίου 2022

MALTEZOS SA

Περιοχή: Π. Φάληρο

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

30 Δεκεμβρίου 2022

LIGHT VISION

Περιοχή: Νίκαια

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

19 Δεκεμβρίου 2022

TOUFEK KOMEWARE

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20 Οκτωβρίου 2022

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΜΙΚΟΥ

Περιοχή: Κερατσίνι

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙΚΕΙΑ ΟΙΚΙΑ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη Κατηγορία βράβευσης 2021: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
29 Σεπτεμβρίου 2021

Αφοί ΒΕΝΙΕΡΗ

Περιοχή: Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2021: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
9 Οκτωβρίου 2020

Αφοί ΒΕΝΙΕΡΗ

Περιοχή: Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2020: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ