2 Δεκεμβρίου 2023

2 (ΔΥΟ) ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ

26 Σεπτεμβρίου 2022

2 (ΔΥΟ) ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ

27 Σεπτεμβρίου 2021

2 (ΔΥΟ) ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη Κατηγορία βράβευσης 2021: ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ
1 Οκτωβρίου 2020

2 (ΔΥΟ) ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΛΟ

Περιοχή: Θεσσαλονίκη Κατηγορία βράβευσης 2020: ΕΝΔΥΣΗ/ΥΠΟΔΗΣΗ