15 Δεκεμβρίου 2022

PLUSMED

Περιοχή: Λειβαδιά

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ
19 Οκτωβρίου 2021

LA VIE EN ROSE

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Κατηγορία βράβευσης 2021: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2020

LA VIE EN ROSE

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Κατηγορία βράβευσης 2020: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ
21 Οκτωβρίου 2020

NARCISSUS

Περιοχή: Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2020: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ