2 Δεκεμβρίου 2023

ANDREAS KASOUHAS

Περιοχή: Αθήνα

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ

2 Νοεμβρίου 2023

ΖΩΗ ΒΕΗΚΩΝΤΗ MD

Περιοχή: Αθήνα

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ

1 Νοεμβρίου 2023

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Περιοχή: Αθήνα

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ

15 Δεκεμβρίου 2022

PLUSMED

Περιοχή: Λειβαδιά

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ
19 Οκτωβρίου 2021

LA VIE EN ROSE

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Κατηγορία βράβευσης 2021: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2020

LA VIE EN ROSE

Περιοχή: Αγία Παρασκευή Κατηγορία βράβευσης 2020: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ
26 Οκτωβρίου 2020

ELITE PLASTIC SURGERY

Περιοχή: Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2020: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ
21 Οκτωβρίου 2020

NARCISSUS

Περιοχή: Αθήνα Κατηγορία βράβευσης 2020: ΙΑΤΡΟΙ - ΥΓΕΙΑ