2 Δεκεμβρίου 2023

ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚ. & ΑΝ. ΙΚΕ

Περιοχή: Χαλάνδρι

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 Δεκεμβρίου 2023

GLOW CLEANING

Περιοχή: Κηφισιά

Κατηγορία βράβευσης 2023: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28 Δεκεμβρίου 2022

WASH AND DRY 24/7

Περιοχή: Κρήτη

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20 Δεκεμβρίου 2022

ΜΙΓΚΛΗ ΑΙΚ. & ΑΝ. ΙΚΕ

Περιοχή: Χαλάνδρι

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5 Οκτωβρίου 2022

GLOW CLEANING

Περιοχή: Κηφισιά

Κατηγορία βράβευσης 2022: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8 Δεκεμβρίου 2021

ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Περιοχή: Βόλος Κατηγορία βράβευσης 2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25 Νοεμβρίου 2021

MANDIS.GR

Περιοχή: Kρήτη Κατηγορία βράβευσης 2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27 Σεπτεμβρίου 2021

MELLONMELI.GR

Περιοχή: Αργυρούπολη Κατηγορία βράβευσης 2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27 Σεπτεμβρίου 2021

GLOW CLEANING

Περιοχή: Κηφισιά Κατηγορία βράβευσης 2021: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ